top of page
LTLEN

ENGLISH

EAR RELEASE™

(Variation of Feng Long Fang)

Ancient formulae for the modern child™

Created by Giovanni Maciocia

Vegan Friendly

GMO free

ALCOHOL FREE 60ml (2 fl.oz.)

hydrophilic concentrate

HERBAL DIETARY SUPPLEMENT

DIRECTIONS: 0,5 - 1,5 ml, 2-3 TIMES A DAY, OR DOSE AS DIRECTED BY A HEALTHCARE PROFESSIONAL. SHAKE WELL BEFORE EVERY USE.

DO NOT GIVE TO BABIES UNDER 6 MONTHS

SUPPLEMENT FACTS

1,5 ml (0,05 fl.oz) Servings per bottle 40

Chinese Herbal Propriety Concentrate*  Amount per Serving 1,5 ml

*Daily Value not established

Ingredients:

Jin Yin Hua Flos Lonicerae japonicae, Lian Qiao Fructus Forsythiae, Huang Qin Radix Scutellariae, Che Qian Zi Semen Plantaginis, Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii,

Chai Hu Radix Bupleuri, Shan Zhi Zi Fructus Gardeniae, Dan Dou Chi Semen Sojae Preparatum, Pu Gong Ying Herba Taraxaci, Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae, Fu Ling Sclerotium Poriae albae, Shan Zha Fructus Crataegi, Gu Ya Fructus Setariae germinatus, Gan Cao Radix Glycyrrhizae, Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Free from:

alcohol, animal products, artificial flavourings/colourings, banned herbs, dairy, flour, gluten, hydrogenated oils, lactose, sugar, wheat and yeast

Other ingredients:

GLYCEROL AND PURIFIED WATER, E216 AND E218

Allergens:

SOYA

MANUAL DOSAGE OF HYDROPHILIC CONCENTRATE

 1. Remove the protection cap of the dosage syringe. Place the dosage syringe in the prepared opening of the dosepac-cap. Press tight to fix the dosage syringe.

 2. Turn over the medicine-bottle with the cap pointing down. With a small medicine bottle you can hold the dosepac-cap and dosage syringe in one hand while turning. With larger medicine bottles you can hold the bottle at its cap while turning, but be careful for the dosage syringe to become untightened.

 3. Pull the plunger of the dosage syringe till just over the desired quantity. Press the plunger of the dosage syringe back to the desired quantity to enable the relief of any enclosed air back into the medicine bottle.

 4. Turn the bottle with the dosage syringe back into the normal position and take off the dosage syringe. You can now apply a dosage with the dosage syringe. Disassemble after use and rinse under running tap water. Put the protection cap back in place.

 • In case the dosage syringe is used as means of application for babies, then empty the dosage syringe by pressing slowly and gradually.

 • Never remove the dosage syringe from the medicine bottle while holding it up-side-down.

 • Under no circumstances, the dosepac-cap and dosage syringe are to be applied with injective liquids.

Manual.jpg

The Little Treasures®

Since 1994

Produced as a hydrophilic concentrate, using the most advanced manufacturing processes available whilst undergoing rigorous testing procedures to guarantee their consistent high quality. All raw herbs are subject to strict identification protocols and are purchased from suppliers adhering to Good Agricultural Practice (GAP).

Each concentrate has a herb concentration ratio of 1:5. This means 1kg complete herb is used to produce 5kg concentrate.

The hydrophilic concentrate does not contain any sweetener or sugar of any kind and they rely on whole herbs to produce a palatable taste.

The Little Treasures® are formulae developed by Giovanni Maciocia®, world renowned professor, author and herbalist.

MADE IN THE NETHERLANDS TO PHARMACEUTICAL STANDARDS

MANUFACTURED & DISTRIBUTED BY:

De NatuurApotheek BV, Weteringweg 14, 2641 KM Pijnacker, The Netherlands

For professional use only.

Do not take if you are pregnant or nursing.

Please consult your doctor before use if taking any medication.

Do not exceed the recommended daily dose.

Not intended to replace a varied diet.

Keep out of reach of children.

Store in a cool, dry place.

Do not use if safety seal is broken.

LTLNL

DUTCH

EAR RELEASE™

(Variation of Feng Long Fang)

Traditionele kruidensamenstellingen voor kinderen van nu™

Ontwikkeld door Giovanni Maciocia

Vegan-vriendelijk

GMO free

ALCOHOLVRIJ 60ml

hydrofielconcentraat

Voedingssupplement op basis van kruiden

DOSERINGSRICHTILJNEN: 0,5 - 1,5 ml  2-3 MAAL PER DAG, OF DOSEREN ZOALS AANBEVOLEN DOOR EEN ARTS OF THERAPEUT. GOED SCHUDDEN VOOR ELK GEBRUIK. 

NIET GESCHIKT VOOR BABY’S JONGER DAN 6 MAANDEN

AANVULLENDE INFORMATIE

Aantal 1,5 ml-doses per fles: 40

Hoeveelheid Chinees kruidenconcentraat per dosis*: 1,5 ml

*Dagelijkse voedingswaarde niet vastgesteld.

Ingrediënten:

Jin Yin Hua Flos Lonicerae japonicae, Lian Qiao Fructus Forsythiae, Huang Qin Radix Scutellariae, Che Qian Zi Semen Plantaginis, Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii,

Chai Hu Radix Bupleuri, Shan Zhi Zi Fructus Gardeniae, Dan Dou Chi Semen Sojae Preparatum, Pu Gong Ying Herba Taraxaci, Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae, Fu Ling Sclerotium Poriae albae, Shan Zha Fructus Crataegi, Gu Ya Fructus Setariae germinatus, Gan Cao Radix Glycyrrhizae, Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Bevat geen:

alcohol, dierlijke producten, kunstmatige smaak- en kleurstoffen, verboden kruiden, zuivel, meel, gluten, geharde oliën, lactose, suiker, tarwe en gist

Hulpstoffen: 

GLYCEROL EN GEZUIVERD WATER, E216 EN E218

Allergie-informatie:

SOJA 

HANDLEIDING DOSEREN HYDROFIELCONCENTRAAT

 1. Verwijder de beschermkap van de doseerspuit. Plaats de doseerspuit in de daarvoor bestemde opening van de dosepacdop. Druk stevig aan om de doseerspuit vast te zetten.

 2. Keer de medicijnfles om met de dop recht naar beneden. Bij een kleine medicijnfles kunt u met één hand de dosepacdop en de doseerspuit vasthouden. Bij grotere flessen kunt u de fles aan de dop vasthouden, maar pas op dat de doseerspuit niet losschiet.

 3. Trek de zuiger van de doseerspuit tot voorbij de gewenste hoeveelheid. Druk de zuiger van de doseerspuit terug tot de gewenste hoeveelheid, zodat eventueel aanwezige lucht uit de doseerspuit kan ontsnappen in de medicijnfles.

 4. Keer de fles met de doseerspuit terug in de normale stand en neem de doseerspuit eraf. U kunt nu een dosering toepassen met de doseerspuit. Demonteer na gebruik en spoel af onder stromend kraanwater. Zet de beschermkap weer op zijn plaats.

 • Indien de doseerspuit wordt gebruikt als toedieningsvorm voor baby’s, druk dan de doseerspuit langzaam leeg.

 • Haal de doseerspuit nooit van de medicijnfles terwijl u het flesje nog onderste boven houdt.

 • De dosepacdop en de doseerspuit mogen in geen geval worden toegepast om injectievloeistoffen te doseren.

Manual.jpg

The Little Treasures®

Sinds 1994

Het zijn hydrofiel concentraten geproduceerd via de meest geavanceerde beschikbare productieprocessen, waarbij strenge testprocedures worden doorlopen om een constante hoge kwaliteit te garanderen. Alle ruwe kruiden worden onderworpen aan strikte identificatieprotocollen en worden ingekocht bij bedrijven die de kruiden op een verantwoorde manier verbouwen (Good Agriculture Practice). 

Elk concentraat heeft een kruidenconcentratieverhouding van 1:5. Dit betekent dat 1 kg volledig kruid wordt gebruikt om 5 kg concentraat te produceren.

Het hydrofiele concentraat bevat geen zoetstoffen of suiker en de verfijnde smaak is geheel afkomstig van de kruiden.

The Little Treasures® zijn kruidensamenstellingen ontwikkeld door Giovanni Maciocia®, wereldberoemd professor, auteur en herbalist.

GEPRODUCEERD IN NEDERLAND VOLGENS FARMACEUTISCHE NORMEN

GEPRODUCEERD EN GEDISTRIBUEERD DOOR:

De NatuurApotheek BV Weteringweg 14, 2641 KM Pijnacker, Nederland

Alleen voor professioneel gebruik. 

Niet innemen als u zwanger bent of borstvoeding geeft. 

Raadpleeg voor gebruik uw arts als u medicijnen gebruikt. 

De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. 

Niet bedoeld ter vervanging van een gevarieerd dieet. 

Buiten het bereik van kinderen houden. 

Koel en droog bewaren. 

Niet gebruiken als het veiligheidszegel is verbroken.

LTLGER

GERMAN

EAR RELEASE™

(Variation of Feng Long Fang)

Traditionelle Kräuterformeln für das moderne Kind™

Kreiert von Giovanni Maciocia

Veganfreundlich

GMO free

ALKOHOLFREI 60ml (2 fl.oz.)

hydrophiles Konzentrat

Nahrungsergänzungsmittel auf Kräuterbasis

DOSIERUNGSHINWEIS: 0,5 - 1,5 ml ZWEI- BIS DREIMAL PRO TAG ODER JE NACH EMPFEHLUNG EINES ARZTES ODER THERAPEUTEN. VOR JEDEM GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN. 

NICHT GEEIGNET FÜR BABYS UNTER SECHS MONATEN

NÄHRSTOFFANGABEN

Anzahl Dosen à 1,5 ml pro Flasche: 40

Menge Chinesisches Kräuterkonzentrat* pro Dosis: 1,5 ml

*Tagesbedarf nicht festgelegt

Inhaltsstoffe:

Jin Yin Hua Flos Lonicerae japonicae, Lian Qiao Fructus Forsythiae, Huang Qin Radix Scutellariae, Che Qian Zi Semen Plantaginis, Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii,

Chai Hu Radix Bupleuri, Shan Zhi Zi Fructus Gardeniae, Dan Dou Chi Semen Sojae Preparatum, Pu Gong Ying Herba Taraxaci, Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae, Fu Ling Sclerotium Poriae albae, Shan Zha Fructus Crataegi, Gu Ya Fructus Setariae germinatus, Gan Cao Radix Glycyrrhizae, Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Frei von:

Alkohol, tierischen Produkten, künstlichen Geschmacksstoffen/Farbstoffen, verbotenen Kräutern, Milchprodukten, Mehl, Gluten, gehärteten Ölen, Laktose, Zucker, Weizen und Hefe

Weitere Inhaltsstoffe:

GLYCERIN UND GEREINIGTES WASSER, E216 UND E218

Allergene:

SOJA 

DOSIERUNGSANLEITUNG HYDROPHILES KONZENTRAT

 1. Entfernen Sie die Schutzkappe der Dosierspritze. Platzieren Sie die Dosierspritze in die vorbereitete Öffnung des Dosepac-Deckels und fixieren Sie sie durch kräftigen Druck.

 2. Drehen Sie die Medizinflasche mit dem Deckel nach unten. Bei einer kleinen Medizinflasche können Dosepac-Deckel und Dosierspritze mit einer Hand festgehalten werden. Größere Flaschen können während des Umdrehens am Deckel festgehalten werden - achten Sie jedoch darauf, dass sich die Dosierspritze nicht löst. 

 3. Ziehen Sie den Kolben der Dosierspritze etwas mehr als bis zur gewünschten Menge heraus und drücken Sie ihn dann bis zur gewünschten Menge zurück, um eventuell eingeschlossene Luft in die Medizinflasche zurückströmen zu lassen. 

 4. Drehen Sie die Flasche mit der Dosierspritze in die aufrechte Position zurück und nehmen Sie die Dosierspritze ab. Sie können mit der Dosierspritze jetzt eine Dosis applizieren. Spülen Sie die Einzelteile danach unter fließendem Leitungswasser ab. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf ihren Platz.

 • Falls die Dosierspritze als Applikationsmittel für Babys verwendet wird, entleeren Sie sie langsam und allmählich.

 • Entfernen Sie die Dosierspritze nie bei noch umgedrehter Medizinflasche. 

 • Dosepac-Deckel und Dosierspritze dürfen keinesfalls zur Dosierung von Injektionsflüssigkeiten verwendet werden.

Manual.jpg

The Little Treasures®

Seit 1994

The Little Treasures® sind Kräuterkompositionen, die von Giovanni Maciocia®, dem weltberühmten Professor, Autor und Kräuterexperten, entwickelt wurden.

Hergestellt als hydrophiles Konzentrat unter Anwendung fortschrittlichster Produktionsprozesse und strengster Prüfverfahren, um die konstant hohe Qualität zu garantieren. Alle Rohkräuter werden strikten Identifikationskontrollen unterzogen und bei Lieferanten eingekauft, die sich an die gute landwirtschaftliche Praxis (GAP) halten. 

Jedes Konzentrat hat ein Kräuterkonzentrationsverhältnis von 1:5. Das bedeutet, dass 1 kg ganzes Kraut verwendet wird, um 5 kg Konzentrat zu produzieren. 

Das hydrophile Konzentrat enthält keinerlei Süßstoff oder Zucker, und der delikate Geschmack stammt ausschließlich von den Kräutern. 

The Little Treasures® und Giovanni Maciocia® sind eingetragene Warenzeichen von Su Wen Herbs

HERGESTELLT IN DEN NIEDERLANDEN NACH PHARMAZEUTISCHEN NORMEN

HERGESTELLT UND VERTRIEBEN DURCH:

De NatuurApotheek BV, Weteringweg 14, 2641 KM Pijnacker, Niederlande

Nur für professionellen Gebrauch. 

Nicht in der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen. 

Fragen Sie Ihren Arzt vor Gebrauch, wenn Sie Medikamente einnehmen. 

Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. 

Nicht als Ersatz einer ausgewogenen Diät geeignet. 

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. 

Kühl und trocken lagern. 

Nicht bei gebrochenem Sicherheitssiegel verwenden.

LTLIT

ITALIAN

EAR RELEASE™

(Variation of Feng Long Fang)

Formule antiche per il bambino di oggi™

Create da Giovanni Maciocia

Vegan Friendly

GMO free

SENZA ALCOL 60ml (2 fl.oz.)

MACERATO GLICERICO

Integratore fitoterapico

POSOLOGIA: 0,5 - 1,5 ml, 2-3 VOLTE AL GIORNO, SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL PROFESSIONISTA SANITARIO. AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

NON SOMMINISTRARE AI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 6 MESI

VALORI NUTRIZIONALI

1,5 ml (0,05 fl.oz)  Dosi per flacone: 40

Macerato esclusivo di erbe cinesi*  Quantità per ogni dose 1,5 ml

*valore giornaliero non definito.

Ingredienti:

Jin Yin Hua Flos Lonicerae japonicae, Lian Qiao Fructus Forsythiae, Huang Qin Radix Scutellariae, Che Qian Zi Semen Plantaginis, Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii,

Chai Hu Radix Bupleuri, Shan Zhi Zi Fructus Gardeniae, Dan Dou Chi Semen Sojae Preparatum, Pu Gong Ying Herba Taraxaci, Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae, Fu Ling Sclerotium Poriae albae, Shan Zha Fructus Crataegi, Gu Ya Fructus Setariae germinatus, Gan Cao Radix Glycyrrhizae, Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Privo di:

alcol, sostanze animali, coloranti/aromi artificiali, erbe vietate, derivati del latte, farina, glutine, olii idrogenati, lattosio, zucchero, grano e lievito

Altri ingredienti:

GLICEROLO E ACQUA PURIFICATA, E216 ED E218

Allergeni:

SOIA 

DOSAGGIO MANUALE DEL MACERATO GLICERICO

 1. Rimuovere il cappuccio protettivo della siringa dosatrice. Introdurre a fondo la punta della siringa nel foro del sottotappo e premere per bloccarla.

 2. Capovolgere il flacone del prodotto in modo da posizionare il tappo verso il basso. Se il flacone è piccolo, tenere saldamente la siringa dosatrice e il tappo del flacone con una mano mentre vengono capovolti; se invece il flacone è grande, afferrare il tappo mentre si capovolge il flacone, facendo attenzione che la siringa non si muova.

 3. Tirare delicatamente lo stantuffo della siringa dosatrice verso il basso, facendo defluire il liquido nella siringa fino al leggero superamento della quantità desiderata; riportare lo stantuffo della siringa sulla tacca corrispondente alla dose desiderata, in modo da far fuoriuscire eventuale aria.

 4. Rimettere il flacone con siringa in posizione verticale e rimuovere la siringa ruotandola delicatamente. A questo punto è possibile somministrare la dose con la siringa facendo defluire il liquido. Dopo l’uso, lavare le parti della siringa sotto l’acqua corrente del rubinetto e riavvitare il tappo protettivo.

 • Nel caso in cui la siringa dosatrice venga utilizzata per somministrazioni a bambini molto piccoli, il liquido deve essere fatto defluire dalla siringa molto lentamente.

 • Non rimuovere mai la siringa dosatrice dal flacone, quando è in posizione capovolta.

 • Il flacone e la siringa dosatrice non devono mai essere usati per iniettare liquidi.

Manual.jpg

The Little Treasures®

Dal 1994

I Piccoli Tesori® sono rimedi formulati da Giovanni Maciocia®, professore, autore ed erborista di fama internazionale

Sono prodotti sotto forma di macerato glicerico usando i sistemi di produzione più avanzati e, al contempo, applicando rigorose procedure di controllo per garantirne la costante ed elevata qualità. Tutte le erbe grezze vengono sottoposte a rigidi protocolli identificativi e sono acquistate da fornitori che rispettano le Buone Pratiche Agricole (BPA).

Ogni macerato ha una concentrazione di erbe di 1:5. Questo significa che viene utilizzato 1 kg di erbe intere per produrre 5 kg di macerato.

I macerati glicerici non contengono né dolcificanti né zuccheri di alcun tipo: il loro gusto gradevole è dovuto alla presenza di erbe utilizzate interamente.

I Piccoli Tesori® e Giovanni Maciocia® sono marchi registrati della Su Wen Herbs 

PRODOTTO NEI PAESI BASSI IN CONFORMITA’ AGLI STANDARD FARMACEUTICI

PRODOTTO & DISTRIBUITO DA:

De NatuurApotheek BV Weteringweg 14, 2641 KM Pijnacker, Paesi Bassi

Per uso esclusivamente professionale.

Non assumere in gravidanza o durante l’allattamento.

Consultare il medico prima dell’uso se si stanno assumendo dei farmaci.

Non superare la dose giornaliera consigliata.

Non va inteso come sostituto di una dieta varia ed equilibrata.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Non utilizzare se il sigillo di sicurezza è danneggiato.

LTLCZ

CZECH

EAR RELEASE™

(Variation of Feng Long Fang)

Tradiční smesi pro moderní dítě™

Vytvořil Giovanni Maciocia®

Veganský výrobek

GMO free

BEZ ALKOHOLU 60ml (2 fl.oz.)

hydrofilní koncentrát

Doplněk stravy

DÁVKOVÁNÍ: 0,5 - 1,5 ml, 2-3 KRÁT DENNĚ; POKUD OŠETŘUJÍCÍ SPECIALISTA NEDOPORUČÍ JINAK . PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM PROTŘEPAT.

NEPODÁVEJTE DĚTEM MLADŠÍM 6 MĚSÍCŮ

SLOŽENÍ

Jedna dávka představuje 1,5 ml (0,05 fl.oz)   Balení obsahuje 40 dávek

Patentovaný čínský bylinný koncentrát* Množství na porci 1,5 ml 

*Denní nutriční hodnota nebyla stanovena.

Přísady:

Jin Yin Hua Flos Lonicerae japonicae, Lian Qiao Fructus Forsythiae, Huang Qin Radix Scutellariae, Che Qian Zi Semen Plantaginis, Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii,

Chai Hu Radix Bupleuri, Shan Zhi Zi Fructus Gardeniae, Dan Dou Chi Semen Sojae Preparatum, Pu Gong Ying Herba Taraxaci, Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae, Fu Ling Sclerotium Poriae albae, Shan Zha Fructus Crataegi, Gu Ya Fructus Setariae germinatus, Gan Cao Radix Glycyrrhizae, Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Neobsahuje:

Alkohol, živočišné produkty, umělá barviva/ochucovadla, zakázané byliny, mléčné produkty, mouku, gluten, hydrogenované oleje, laktózu, cukr, pšenici a kvasnice

Další přísady:

Glycerol a čištěná voda, E216 a E218

Alergeny:

Sóju

NÁVOD DÁVKOVÁNÍ HYDROFILNÍHO KONCENTRÁTU

 1. Sejměte ochranné víčko dávkovací stříkačky. Vložte stříkačku do připraveného otvoru dávkovacího uzávěru. Pevným stisknutím fixujte dávkovací stříkačku.

 2. Stříkačku s lahvičkou otočte víčkem dolů. U malých lahviček můžete držet lahvičku se stříkačkou běhen otáčeni v jedné ruce. U větších lahviček můžete držet lahvičku při otáčení za uzávěr, ale dávejte pozor, by se dávkovací stříkačka neuvolnila.

 3. Vytáhněte píst dávkovací stříkačky,  mírně přes požadované množství. Zatlačte píst zpět na požadované množství, čimž uvolníte možný vzduch zpět do lahvičky s léčivem.

 4. Otočte lahvičku s dávkovací stříkačkou zpět do normální polohy a stříkačku vyjměte. Nyní můžete dávku aplikovat. Po použití omyjte stříkačku a pist pod tekoucí vodou a nasaďte zpět ochranný kryt.

 • Pokud se dávkovací stříkačka používá pro kojence, vyprazdňujte dávkovací stříkačku pomalým a postupným stiskem.

 • Nikdy nevyjímejte dávkovací stříkačku z lahvičky pokud držíte lahvičku víčkem dolů.

 • Za žádných okolností nesmí být dávkovací uzavěr a dávkovací stříkačka použity pro injekční aplikaci.

Manual.jpg

The Little Treasures®

Od roku 1994

The Little Treasures® se dodavá se jako hydrofiní koncentrát a při jeho výrobě se používají nejpokročilejší dostupné výrobní procesy. Aby byla zaručena stabilně vysoká kvalita, podléhá výroba přísným kontrolním parametrům. Všechny byliny podléhají striktní kontrole identity a pocházejí od dodavatelů, kteří dodržují správnou zemědělskou praxi (GAP).

Každý koncentrát je vyroben v poměru 1:5. To znamená, že z 1 kg bylin je vyrobeno 5 kg koncentrátu.

Hydrofiní koncentrát neobsahuje žádný cukr ani sladidlo jakéhokoli druhu a spoléhá na autenticitu bylin, které tvoří jeho nezaměnitelnou chuť.

The Little Treasures® jsou receptury vyvinuté společností Giovanni Maciocia®. G. Maciocia je světově uznávaný profesor, autor a herbalista. 

VYROBENO V NIZOZEMSKU PODLE FARMACEUTICKÝCH STANDARDŮ

VYROBENO A DISTRIBUOVÁNO SPOLEČNOSTÍ:

De NatuurApotheek BV Weteringweg 14, 2641 KM Pijnacker, Nizozemí

Pouze pro odborné použití.

Neužívejte v těhotenství nebo při kojení.

Pokud užíváte nějaké léky, poraďte se před použitím se svým lékařem.

Nepřekračujte doporučenou denní dávku.

Není určeno k nahrazení pestré stravy.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovejte v chladu a suchu.

Nepoužívejte, pokud je porušena integrita balení.

LTLPOR

PORTUGESE

EAR RELEASE™

(Variation of Feng Long Fang)

Fórmulas ancestrais para a criança moderna

Criadas por Giovanni Maciocia

Adequado para veganos

GMO free

SEM ÁLCOOL 60ml (2 fl.oz.)

concentrado hidrofílico

SUMPLEMENTO ALIMENTAR FITOTERÁPICO

INDICAÇÕES: 0,5 - 1,5 ml, 2 a 3 VEZES POR DIA, OU DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DO SEU PROFISSIONAL DE SAÚDE. AGITAR BEM ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO.

NÃO INDICADO PARA BEBÉS COM MENOS DE 6 MESES DE IDADE

INFORMAÇÃO ADICIONAL

1,5 ml (0,05 fl.oz) Doses por frasco 40

Mistura patenteada de ervas chinesas* Quantidade por dose 1,5 ml

*Valor diário não estabelecido

Ingredientes:

Jin Yin Hua Flos Lonicerae japonicae, Lian Qiao Fructus Forsythiae, Huang Qin Radix Scutellariae, Che Qian Zi Semen Plantaginis, Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii,

Chai Hu Radix Bupleuri, Shan Zhi Zi Fructus Gardeniae, Dan Dou Chi Semen Sojae Preparatum, Pu Gong Ying Herba Taraxaci, Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae, Fu Ling Sclerotium Poriae albae, Shan Zha Fructus Crataegi, Gu Ya Fructus Setariae germinatus, Gan Cao Radix Glycyrrhizae, Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Livre de:

produtos de origem animal, aromatizantes/corantes artificiais, ervas proibidas, laticínios, farinha, glúten, óleos hidrogenados, lactose, conservantes, açúcar, trigo e fermento

Outros ingredientes:

GLICEROL E ÁGUA PURIFICADA, E216 E E218

Alérgenos:

SOJA

DOSAGEM MANUAL DE CONCENTRADO HIDROFÍLICO

 1. Retirar a tampa de protecção da seringa de dosagem. Coloque a seringa de dosagem na abertura preparada do dosepac-cap. Pressione firmemente para fixar a seringa doseadora.

 2. Vire o frasco de medicamento com a tampa virada para baixo. No caso de um frasco pequeno, pode segurar a tampa do frasco e a seringa de dosagem com uma mão enquanto vira. No caso de frascos maiores, pode segurar o frasco pela tampa enquanto o vira, mas tenha cuidado para que a seringa de dosagem não fique apertada.

 3. Puxar o êmbolo da seringa de dosagem até um pouco acima da quantidade desejada. Pressionar o êmbolo da seringa de dosagem até à quantidade desejada, para permitir a libertação do ar eventualmente contido no frasco do medicamento.

 4. Volte a colocar o frasco com a seringa doseadora na posição normal e retire a seringa doseadora. Pode agora aplicar uma dose com a seringa doseadora. Após a utilização, desmontar e lavar com água corrente da torneira. Volte a colocar a tampa de protecção no lugar.

 • Se a seringa de dosagem for utilizada como meio de aplicação para bebés, esvaziar a seringa de dosagem pressionando-a lenta e gradualmente.

 • Nunca retire a seringa doseadora do frasco do medicamento segurando-a de cabeça para baixo.

 • O dosepac-cap e a seringa de dosagem não devem, em caso algum, ser aplicados com líquidos injectáveis.

Manual.jpg

The Little Treasures®

Desde 1994

The Little Treasures® são fórmulas desenvolvidas pelo Prof. Giovanni Maciocia,® autor e fitoterapeuta de renome mundial. 

Produzido como um concentrado hidrofílico, utilizando os processos de fabrico mais avançados disponíveis, sendo submetido a procedimentos de teste rigorosos para garantir a sua elevada qualidade consistente. Todas as ervas em bruto são objecto de protocolos de identificação rigorosos e são adquiridas a fornecedores que respeitam as Boas Práticas Agrícolas (BPA).

Cada concentrado tem um rácio de concentração de ervas de 1:5. Isto significa que 1 kg de erva completa é utilizado para produzir 5 kg de concentrado.

O concentrado hidrofílico não contém nenhum tipo de adoçante ou açúcar e depende de ervas inteiras para produzir um sabor agradável.

The Little Treasures® e Giovanni Maciocia® são marcas registadas da Su Wen Herbs

FABRICADO NA HOLANDA DE ACORDO COM AS NORMAS FARMACÊUTICAS

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

De NatuurApotheek BV, Weteringweg 14, 2641 KM Pijnacker, The Netherlands

Sujeito a prescrição de profissional.

Não tomar em caso de gravidez ou amamentação.

Por favor consulte o seu medico antes de tomar qualquer medicação.

Não exceder a dose recomendada.

Não substitui uma dieta equilibrada.

Manter for a do alcance das crianças.

Guardar em local fresco e seco.

Não usar se o selo da tampa estiver partido.

LTLPOL

POLSKI

EAR RELEASE™

(Variation of Feng Long Fang)

Klasyczne formuły dla współczesnych dzieci™

Stworzone przez Giovanni Maciocia

Przyjazny weganom

GMO free

BEZALKOHOLOWY 60ml (2 fl.oz.)

koncentrat hydrofilowy

Suplement diety

SPOSÓB UŻYCIA: 1,5ml 2-3 x DZIENNIE. DOBRZE WSTRZĄSNAĆ PRZED KAŻDYM UŻYCIEM

 

NIE PODAWAĆ DZIECIOM PONIŻEJ 6 MIESIĄCA ŻYCIA

INFORMACJE O SUPLEMENCIE

Zalecana porcja dzienna: 1,5ml. Ilość porcji w opakowaniu: 40

Koncentrat ziołowy. Ilość w jednej porcji: 1,5ml

*Dziennego zapotrzebowania nie ustalono

Składniki:

Jin Yin Hua Flos Lonicerae japonicae, Lian Qiao Fructus Forsythiae, Huang Qin Radix Scutellariae, Che Qian Zi Semen Plantaginis, Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii,

Chai Hu Radix Bupleuri, Shan Zhi Zi Fructus Gardeniae, Dan Dou Chi Semen Sojae Preparatum, Pu Gong Ying Herba Taraxaci, Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae, Fu Ling Sclerotium Poriae albae, Shan Zha Fructus Crataegi, Gu Ya Fructus Setariae germinatus, Gan Cao Radix Glycyrrhizae, Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae

Wolne od:

alkoholu, produktów pochodzenia zwierzęcego, sztucznych aromatów / barwników, zakazanych ziół, nabiału, glutenu, utwardzonych olejów, laktozy, cukru, pszenicy, drożdży

Inne składniki:

GLICERYNA I WODA DEMINERALIZOWANA, E216 I E218

Alergeny:

SOJA

INSTRUKCJA DOZOWANIA KONCENTRATU

 1. Zdejmij osłonkę zabezpieczającą i otwórz opakowanie. Umieść strzykawkę dozującą w przygotowanym otworze. Dociśnij mocno skrzykawkę, aby była solidnie zamocowana

 2. Odwróć butelkę tak, aby korek był skierowany w dół. Przy małej butelce możesz trzymać korek i strzykawkę dozująca jedną ręką podczas obracania. Przy większych butelkach możesz trzymać butelkę za korek podczas obracania, ale uważaj, aby strzykawka dozująca się nie poluzowała

 3. Wyciągnij tłok strzykawki dozującej ponad żądaną ilość preparatu. Następnie nacisnij tłok strzykawki dozującej, aby wrócił do żądanej ilości preparatu - pozwoli to uwolnić ewentualne powietrze zamknięte wewnątrz butelki z preparatem

 4. Odwróc butelkę do pierwotnej pozycji i zdejmij strzykawkę dozującą. Teraz możesz, za pomocą strzykawki, zaaplikować żądaną ilość preparatu. Po użyciu strzykawki, zdemontuj elementy i umyj pod bieżącą wodą. Umieść osłonkę zabezpieczającą z powrotem na miejscu

 • Jeśli strzykawka dozująca jest używana do aplikacji preparatu u niemowląt, to opróżniaj ją powoli i stopniowo

 • Nigfdy nie usuwaj strzykawki dozującej, trzymając butelkę do góry nogami

 • W żadnym wypadku strzykawka dozująca nie może być wykorzysta do iniekcji bezpośredniej preparatu

Manual.jpg

The Little Treasures®

Od 1994 r.

The Little Treasures® to formuły opracowane przez Giovanii Maciocia, światowej sławy profesora, autora i zielarza.

Produkowane jako koncentrat hydrofilowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych procesów produkcyjnych i rygorystycznych procedur testowych, aby zagwarantować ich stałą, wysoką jakość. Wszystkie zioła podlegają protokołem identyfikacyjnym i są pozyskiwane od dostawców przestrzegających Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP)

Każdy koncentrat posiada stosunek stężenia ziół 1:5. Oznacza to, że 1kg ziół jest używany do produkcji 5kg koncentratu

Koncentrat hydrofilowy nie zawiera żadnych substancji słodzących, cukru w żadnej postaci. Koncentrat składa się z całościowych ziół, aby uzyskać smak zachęcający do spożycia.

The Little Treasures® and Giovanni Maciocia® są znakami towarowami Su Wen Herbs

WYPRODUKOWANO W HOLANDII ZGODNIE Z NORMAMI FARMACEUTYCZNYMI

WYTWARZANE I DOSTARCZONE PRZEZ:

De NatuurApotheek BV, Weteringweg 14, 2641 KM Pijnacker, Holandia

Suplement diety przeznaczony tylko do profesjonalnego użytku

Nie stosować w ciąży ani w okresie karmienia piersią

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli przyjmujesz jakieś leki

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu

Nie spożywać, jeśli zabezpieczenie na opakowaniu zostało uszkodzone

bottom of page